GUMOSIL® S Zobacz większe

GUMOSIL® S z katalizatorem - 1kg

Nowy

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

Więcej szczegółów

  • 1kg

Add to wishlist

Więcej informacji

GUMOSIL® S
Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

 

CHARAKTERYSTYKA
Kauczuk dwuskładnikowy typu GUMOSIL®S utwardza się pod wpływem katalizatora N w układzie kondensacyjnym.

Główne obszary zastosowania tego typu kauczuku to:

  • dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki,
  • renowacja zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.,
  • ceramika: wzorce i formy do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany,
  • elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby,
  • technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności, wykonywanie form do zastosowań technicznych i przemysłowych (np. części samochodowe, RTV, AGD), tampodruk: wykonywanie tamponów drukarskich.

WŁASNOŚCI:

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® S
Typ kauczuku Kauczuk polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Elastyczny, o małej twardości i dużej wytrzymałości na rozciąganie
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony tak
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie tak
Odporność temperaturowa (°C) 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor biały
Ciężar właściwy w 25°C w przybliżeniu 1,08
Lepkość w 25°CcP w przybliżeniu 30.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR (część B) Symbol Katalizator N
Kolor bezbarwny, opalizujący
Dawka cz. wag, (1) 5
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 10
PARAMETRY USIECIOWANYCH PRÓBEK PO 24 h SEZONOWANIA Twardość w °Sh A ok. 25
Wytrzymałość na rozciąganie w MPa ok. 3,5
Wydłużenie względne w % ok. 450
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) max. 0.4


   UWAGI:

  1. Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku

  2. Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C i wilgotności 35%

  3. Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

  4. Czas sieciowania uzależniony jest od rodzaju katalizatora, temperatury otoczenia i wilgotności względnej

 

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI
W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.: naturalny lub syntetyczny wosk, beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

 

PRZETWARZANIE /KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem N w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią ok 0,06 bar do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. przez 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.

 

REGULACJA LEPKOŚCI I TWARDOŚCI
Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil®u M-200 lub Polastosil®u M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardości. Każde 2% preparatu Polsil®u OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.

 

UTWARDZANIE (SIECIOWANIE)
Kauczuk typu Gumosil®S utwardza się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora N w czasie
10 godz. przy zastosowaniu 5 cz.wag. katalizatora. Przy niskiej wilgotności względnej i temperaturze czas sieciowania może się wydłużyć.

 

UWAGA!

Kontakt z niektórymi materiałami może powodować wydłużenie lub nawet hamowanie utwardzania (efekt inhibicji), dlatego w przypadku wątpliwości należy dokonać próby wylewając mieszaninę na niewielki fragment powierzchni, którą podejrzewamy, że jest zabrudzona inhibitorem np:

-  naturalna guma wulkanizowana za pomocą siarki,

- środki stabilizujące PCV,

- polikondensacyjne silikony RTV utwardzane za pomocą soli metali,

- żywice epoksydowe sieciowane utwardzaczami aminowym,

- plastelina zawierająca dodatki siarki.

 

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania" kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform® produkcji naszego Zakładu. Użycie Polsilform®u umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form.( Uwaga! Nie stosować w przypadku gdy odlew przeznaczony jest do malowania).

 

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być łączone za pomocą kleju silikonowego Polastosilu AC-4A lub za pomocą tego samego kauczuku (jeżeli nie nastąpiło całkowite usieciowanie). Do łączenia części form wykonanych z różnych gatunków kauczuków należy stosować wyłącznie Polastosil® AC-4A , produkcji naszego Zakładu. Niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F.

 

DODATKI TIKSOTROPUJĄCE
W celu regulacji płynności kauczuków należy zastosować środek tiksotropujący Gumosil® PC-12 w ilości 2 cz. wag. na 100 cz. wag kauczuku. Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości Gumosil®u PC-12 od 0,5 do 2 cz. wag. Dodatki tiksotropujące przyspieszają proces żelowania kauczuków.

 

Okres gwarancji: 9 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: 50, 15, 5, 1 kg
Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

 

Informacja dla użytkowników
Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy są one właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów.

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

GUMOSIL® S z katalizatorem - 1kg

GUMOSIL® S z katalizatorem - 1kg

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

Napisz opinię

Produkty powiązane